Ouderraad

Ouderraad
De ouderraad van OBS Kameleon wordt gekozen uit en door ouders en organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van alle kinderen van de school en hun ouders.

Aan het begin van het schooljaar, tijdens de algemene jaarvergadering, kiest men de leden van de ouderraad voor een periode van drie jaar. Alle ouders hebben het recht zich kandidaat te stellen voor een functie in de ouderraad. Eén à twee leden van het onderwijsteam hebben ook zitting in de ouderraad.

De taken van de ouderraad zijn onder meer:

  • De OR leden verrichten hand- en spandiensten in en om de school. Dit varieert van het zetten van koffie bij bepaalde activiteiten tot het ondersteunen van het team in diverse situaties.
    Ook zijn een aantal OR-leden als contactpersoon actief in de verschillende werkgroepen van de school.
  • De OR organiseert in samenwerking met het team jaarlijks een aantal activiteiten zoals de ontvangst van Sinterklaas en de Kerstviering.
  • De OR kan fungeren als een brug tussen de ouders onderling, ouders en school, ouders en medezeggenschapsraad.
  • De ouderraad is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het schoolfonds.
De ouderraad staat altijd open voor suggesties en is regelmatig op zoek naar nieuwe leden die zich voor de  school willen inzetten. Mailt u ons gerust: or.kameleon@gmail.com