Ons onderwijs

Typisch WereldKidz Kameleon

Wie op een gemiddelde schooldag Wereldkidz Kameleon inloopt, ervaart een prettig leer- en werkklimaat, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is opgeleverd in juni 2017 en heeft een beneden- en bovenverdieping. Iedere verdieping bestaat uit groepsruimtes en leerpleinen die onderling verbonden zijn. 

Het onderwijs wordt georganiseerd in gecombineerde groepen waarbij onderling intensief wordt samengewerkt in units. Leerkrachten en ondersteuners verzorgen collectief het onderwijs en zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen in de unit. 

Er wordt regulier onderwijs geboden en, vanaf leerjaar 4, ook voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

In de school zie je een kind aan het werk op het leerplein samen met een andere kind, een volgende is aan een tafel in de groepsruimte op een chromebook bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een extra instructie over een opdracht of bespreekt een onderwerp met een groep kinderen. De lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend op het leerplein. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een activiteit oefenen op de gang nabij het leerplein of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteund worden door een collega in opleiding. Die typerende sfeer op de Kameleon wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen.