Ons onderwijs

Typisch OBS Kameleon

Wie op een gemiddelde schooldag Wereldkidz Kameleon inloopt, ervaart een prettig leer- en werkklimaat, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is opgeleverd in juni 2017 en ingedeeld in een ruimte voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Iedere ruimte bestaat uit groepsruimtes en een leerplein die onderling verbonden zijn.  Je ziet een kind aan het werk op het leerplein samen met een andere kind, een volgende is aan een tafel in de groepsruimte op een chromebook bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een extra instructie over een opdracht of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend op het leerplein.

Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een activiteit oefenen op de gang nabij het leerplein of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteund worden door de vaste vrijwilliger. Die typerende sfeer op de Kameleon wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen.  Filmpje over onze onderwijsarrangementen

 

Wilt u meer informatie over onze school? Lees onze schoolgids! Onze school biedt naast regulier basisonderwijs ook onderwijs aan voor hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4. Voor meer informatie: Topklas