Ouderparticipatie


Als ouder of verzorgende bent u van harte welkom op de Kameleon. Op verschillende manieren kunt u betrokken zijn bij de school. Hieronder staan enkele mogelijkheden genoemd. Deze mogelijkheden worden verder toegelicht onderaan de pagina.

 

- bezoek van informatieavonden

- deelnemen aan OuderRaad (OR)

- deelnemen in MedezeggenschapsRaad (MR)

- een kijkje nemen in de klas tijdens de inloopochtenden

- helpen bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, enzovoort.

- vanuit uw eigen expertise een bijdrage leveren

Bij de start van een nieuw schooljaar horen op de Kameleon twee activiteiten. In een van de eerste weken wordt u uitgenodigd voor de ‘nieuwjaarsborrel’. Deze borrel wordt per groep gehouden. Het doel van deze avond is (hernieuwd) kennismaken met de leerkracht en andere ouders die leerlingen in dezelfde groep hebben. De activiteit is een startgesprek. U wordt door de leerkracht van uw zoon/dochter uitgenodigd voor dit gesprek. Doel van dit gesprek is uitwisseling van informatie en over uw kind.

 

 

Helpen bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen etc.

 

De ouderraad organiseert veel activiteiten voor de leerlingen op de Kameleon. Daarbij wordt regelmatig hulp gevraagd aan ouders. Wanneer u aan de betreffende activiteit wilt deelnemen, kunt u zich daarvoor opgeven. Hoe- en waar, wordt altijd vermeld bij de oproep.

 

Ook vanuit het team of een individuele groep kan hulp gevraagd worden. Bijvoorbeeld voor het begeleiden van een activiteit of het rijden naar een activiteit. Ook hiervoor kunt u zich dan opgeven.

 

Deze vragen zullen vrijwel altijd via de nieuwsbrief of een mail worden gesteld.