Ouderparticipatie

Als ouder of verzorgende bent u van harte welkom op de Kameleon. En bij diverse activiteiten is de ondersteunende rol van ouders van belang. Zonder deze ouderhulp zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten namelijk niet kunnen plaatsvinden. Voor de kinderen is het fijn als hun ouders actief bij de school betrokken zijn, vaak maakt dat voor hen de school nog meer vertrouwd.   

 

 Op verschillende manieren kunt u betrokken zijn bij de school. Hieronder staan enkele mogelijkheden genoemd. 

- bezoek van informatieavonden

- deelnemen aan Ouderraad (OR)

- deelnemen in Medezeggenschapsraad (MR)

- een kijkje nemen in de klas tijdens de inloopmomenten

- zorgen dat de kinderen veilig naar school komen als klaar-over

- helpen bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, enzovoort.
Een verdere toelichting over de medezeggenschapsraad en de ouderraad kunt u vinden in het menu. 

 

Inloopmomenten:

Door het jaar heen zijn er een aantal inloopmomenten waarop u een kijkje kunt nemen in de klas. Uw kind kan dan laten zien wat zij heeft geleerd of gemaakt. Inloopmomenten zijn van 8.20 tot 8.40. De data kunt u vinden op de ouderkalender.

 

Helpen bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen etc.

De ouderraad organiseert veel activiteiten voor de leerlingen op de Kameleon. Daarbij wordt regelmatig hulp gevraagd aan ouders. Wanneer u aan de betreffende activiteit wilt deelnemen, kunt u zich daarvoor opgeven. Hoe- en waar, wordt altijd vermeld bij de oproep.

 

Ook vanuit het team of een individuele groep kan hulp gevraagd worden. Bijvoorbeeld voor het begeleiden van een activiteit of het rijden naar een activiteit. Ook hiervoor kunt u zich opgeven.

Deze vragen zullen vrijwel altijd via de nieuwsbrief of een mail worden gesteld.