Schooltijden

Schooltijden:

Dag

Groep

Schooltijden

Maandag

Dinsdag

Donderdag


groep 1 ™ 8


08.30 tot 14.30 uur

Woensdag

groep 1 ™ 8

08.30 tot 12.15 uur

Vrijdag

groep 1 ™ 4

groep 5 ™ 8

08:30 ™ 12.00 uur

08.30 ™ 14.30 uur


De groepen 5 tot en met 8 zijn 25,75 uur per week op school, de lunchpauze niet meegerekend. De groepen 1 t/m 4 hebben 2 uur minder les per week, waardoor ze 23,75 per week op school zijn.

Het aantal schooluren over acht schooljaren voldoet aan de wettelijke verplichting van minimaal 7520 uur.


Brengen en halen:

Onze uitgangspunten bij brengen en halen zijn: 

  • bevordering zelfstandigheid van de kinderen;
  • bedoeling inloop: begroetings- en ontmoetingsmoment tussen kind en leerkracht(en) en ondersteuner(s);
  • een rustige start bij aanvang van de schooldag om 08.30 uur voor alle kinderen en het personeel.

De deuren gaan om 08.20 uur open. Om 08.30 uur begint het werken in de unit en gaan de deuren dicht. Kinderen die te laat zijn, worden via de hoofdingang binnengelaten.

De kinderen van de kleuterunit worden door de leerkracht of ondersteuner begroet bij de buitendeur en lopen dan naar binnen.  Ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 nemen afscheid van hun kind op het schoolplein. De kinderen komen zelfstandig de school in. Bij het uitgaan van de school wachten alle ouders op het schoolplein.  De leerkrachten komen aan het eind van de dag met de kinderen naar buiten.  De kinderen van de kleuterunit wachten bij de leerkracht totdat zij worden opgehaald. De andere kinderen gaan zelf naar hun ouders.