Schooltijden

Schooltijden:

Dag

Groep

Schooltijden

Maandag

Dinsdag

Donderdag


groep 1 ™ 8


08.30 tot 14.30 uur

Woensdag

groep 1 ™ 8

08.30 tot 12.15 uur

Vrijdag

groep 1 ™ 4

groep 5 ™ 8

08:30 ™ 12.00 uur

08.30 ™ 14.30 uur


De groepen 5 tot en met 8 zijn 25,75 uur per week op school, de lunchpauze niet meegerekend. De groepen 1 t/m 4 hebben 2 uur minder les per week, waardoor ze 23,75 per week op school zijn.

Het aantal schooluren over acht schooljaren voldoet aan de wettelijke verplichting van minimaal 7520 uur.


Brengen en halen:

De deuren gaan om 08.20 uur open, de kinderen mogen dan naar binnen. Om 08.30 uur, moeten alle kinderen in de groepsruimte zijn. 


Ouders van kinderen in groep 1 t/m 4 mogen hun kind begeleiden naar de groepsruimte. Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 nemen afscheid van hun kind op het schoolplein, uitgezonderd voor het begeleiden van een jarig kind.


Bovenstaande is een bewuste keuze omdat dit de zelfstandigheid van de kinderen bevordert en de inloop bedoeld is als begroetings- en ontmoetingsmoment tussen kind en leerkracht.

 

De leerkrachten van de onderbouw komen aan het eind van de dag met de kinderen naar buiten. De kinderen wachten bij de leerkracht totdat zij worden opgehaald.

Alle ouders wachten hun kinderen buiten op.