Beleid


Beleid is het stellen van doelen, middelen in onderlinge samenhang. In de plannen die u hier aantreft geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.

In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.

De documenten kunt u vinden in het menu.