Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft het recht, maar ook de eer, om namens ouders en team mee te denken over de koers van de school. We worden door de schoolleiding betrokken bij besluitvorming over o.a. beleid van de school. Ook brengen we zelf onderwerpen in.  We vragen de schoolleiding regelmatig naar de ontwikkelingen ten aanzien van procesgericht werken en daarbinnen de speerpunten van de school (zie schoolplan).

We horen veel over wat speelt op school in de dagelijkse gesprekken op het plein, maar ouders en leerkrachten kunnen ons ook benaderen via e-mail:  mrkameleon@wereldkidz.nl

Onze bijeenkomsten zijn openbaar en ouders zijn van harte welkom. 

MR ouder-leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature binnen de oudergeleding kiezen ouders via een stemronde een nieuw lid. Personeelsleden worden gekozen door het team. De MR is als volgt samengesteld:

ouders

team

Steffie de Groot

Tim Kas

Femke Kemink

Lisanne van Bekhoven

Bas Ticheler

Claudine van Vliet
 Overkoepelend binnen Wereldkidz is er ook medezeggenschap geregeld op stichtingsniveau. Dit is de GMR. http://www.wereldkidz.nl/Organisatie/Medezeggenschap