Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Kinderen gaan met plezier naar De Kameleon, waarderen hun juffen en meester en hun talenten worden gezien. De medezeggenschapsraad heeft het recht, maar ook de eer, om namens ouders en team mee te denken over de koers van de school. We worden door de directie actief betrokken bij besluitvorming over o.a. beleid van de school (vastgelegd in de schoolgids), groepssamenstelling, en formatie. Ook brengen we zelf onderwerpen in. Komend jaar zullen we speciale aandacht hebben voor communicatie naar ouders, beeldvorming van de school en tevredenheid van ouders en leerlingen (o.a. via de leerlingenraad). We vragen de directie regelmatig naar de ontwikkelingen binnen de speerpunten van de school. Dit zijn ouderbetrokkenheid, 21st century skills en talentontwikkeling.

We horen veel over wat speelt op school in de dagelijkse gesprekken op het plein, maar ouders en leerkrachten kunnen ons ook benaderen via e-mail. Afspraken die we maken met de directie en besluiten die we nemen zijn terug te vinden in de notulen onderaan deze pagina.

Onze bijeenkomsten zijn openbaar en ouders zijn van harte welkom. We starten altijd om 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

MR leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature binnen de oudergeleding kiezen ouders via een stemronde een nieuw lid. Personeelsleden worden gekozen door het team. De MR is als volgt samengesteld:
Ouders: Margo van Rotterdam (tot februari 2019) Sandra Wortelboer Tineke van Houten Etienne van Dam Paul Oostindie Team: Joke van Doorn Rachel Geertsen Marlies de Ridder

We stellen ons graag voor:

Margo van Rotterdam (voorzitter): Door mijn ervaring als onderwijskundige en beleidsadviseur op terrein van kwaliteit van onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam ben ik me zeer bewust van het vergrootglas waaronder de school ligt. Iedereen heeft een mening. Ik zie het als mijn taak om binnen de MR samen met ouders en team de ruimte te vinden die nodig is om onze kinderen hun talenten te laten ontdekken en ze uit te dagen om daarin steeds een stapje verder te komen.

Per mail kunt u de MR bereiken op het volgende mailadres: mrkameleon@wereldkidz.nl
Wilt u meer weten over de taken en rechten van een Medezeggenschapsraad:

http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms/

Overkoepelend binnen Wereldkidz is er ook medezeggenschap geregeld op stichtingsniveau. Dit is de GMR. http://wereldkidz.nl/medezeggenschapsraad/

Notulen 8 september 2016
Notulen 13 oktober 2016
Notulen 29 november 2016
Notulen 6 februari 2017
Notulen 4 april 2017 
Notulen 15 mei 2017 Notulen schooljaar 2015- 2016 notulen 20 juni 2016 notulen 19 mei 2016 notulen 11 april 2016 notulen 4 februari 2016 notulen 4 januari 2016