schooltijden

schooltijden:

Alle leerlingen op een basisschool hebben te maken met een verplichte onderwijstijd. Deze is wettelijk vastgelegd en verschilt tussen de jongste en oudere kinderen. Bij ons op school is de onderwijstijd gedurende het schooljaar als volgt geregeld:

Groep 1: jaarlijks 880 uur
Groep 2 t/m 4 : jaarlijks 931 uur
Groep 5 t/m 8 : jaarlijks 1009 uur

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. Dan mogen de kinderen naar binnen. Bij de bel om 8.30 uur zijn alle kinderen in de klas en beginnen de lessen. Om half drie is de schooldag om en mogen de leerlingen naar huis.

De hele school is woensdagmiddag om 12.15 uur vrij. Groep 1 tot en met 4 is vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.