Topklas

WereldKidz Topklas

WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. Oók voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er de Topklas. De Topklas is een groep voor hoogbegaafde leerlingen, waar zij voltijds basisonderwijs krijgen op hun niveau. Onderwijs dat aansluit bij de manier waarop zij denken en leren. Zes basisscholen van WereldKidz hebben Topklassen waaronder onze school, de Kameleon. De groepen voor hoogbegaafde leerlingen maken gewoon onderdeel uit van de school.

Bekijk hier de Topklasfolder

Hoe leren de kinderen in de Topklas?

Hoogbegaafde kinderen zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die uitblinken op meerdere gebieden. In de Topklas van WereldKidz krijgen zij ander onderwijs. Onderwijs dat rekening houdt met hun unieke mogelijkheden én hun specifieke uitdagingen. Hoogbegaafde kinderen:

  • Kunnen gemakkelijk leren (maar missen vaak het inzicht in hóe zij leren)
  • Zijn erg zelfstandig
  • Hebben behoefte aan een ander type instructie dan in het reguliere onderwijs
  • Hebben een hoog werktempo
De leerlingen in de Topklas gaan sneller door de reguliere lesstof. Daarnaast krijgen zij extra vakken aangeboden. De groepen bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijden. Met gezamenlijke activiteiten zijn er dwarsverbanden. Bij buitenspelen, schoolreisjes, vieringen en de weekopening doen de leerlingen mee met de andere kinderen op school. Ook zijn er inhoudelijke dwarsverbanden, zoals de ‘brainwave kids’. Hierbij werken kinderen uit de reguliere groepen samen met kinderen van de Topklas.

Onderwijs

Hoogbegaafde kinderen leren sneller dan gemiddeld. Daarom krijgen zij in de Topklas per week één dag de reguliere leerstof aangeboden. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen-taal en aan andere vaardigheden. Het opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek bijvoorbeeld. Of ze werken zelfstandig aan projecten. Of leren hun gedachten ordenen via de techniek van ‘mindmappen’, waarmee zij hun brein (manier van leren) beter gaan begrijpen. Ook krijgen de kinderen les in techniek, talen, literatuur, kunst, cultuur en filosofie. De leerkrachten zijn specifiek geselecteerd op hun pedagogische vaardigheden, volgen een interne opleiding en hebben de nodige ervaring met hoogbegaafde kinderen.

Het onderwijs van de Topklas besteedt ook aandacht aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn:
  • Leren leren, leren falen en leren omgaan met frustratie
  • Leren van elkaar, samenwerken
  • Ontwikkelen van talenten
  • Leren omgaan met hun anders zijn
Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot de Topklas heeft de leerling een totaal IQ van 130 of hoger. Dit laten ouders vaststellen door een gespecialiseerde orthopedagoog of een test-bureau voor hoogbegaafdheid. Na aanmelding volgt een uitgebreide intake met de directeur van de school en plannen we een wederzijdse proefperiode. Behalve een laptop en het onderzoek dat nodig is voor toelating tot de Topklas, zijn er aan de Topklas geen extra kosten verbonden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de Topklas. Wel verwachten wij dat uw kind in het bezit is van een laptop. Het onderzoek naar het IQ van uw kind kan kosten met zich meebrengen.

Voor antwoord op veelgestelde vragen, klik op de link FAQ Topklas