Ambities

ambities van onze school

Onze ambities zijn uitgebreid beschreven in ons nieuwe schoolplan. Als school hebben we kom
ende jaren drie strategische speerpunten: 

Strategisch speerpunt 1

Kinderen krijgen adequate begeleiding en uitdagend onderwijs om zich maximaal te ontwikkelen op het gebied van de 21st century skills.

Strategisch speerpunt 2

Talentgericht onderwijs voor alle kinderen: Talentgericht onderwijs heeft vorm en inhoud gekregen binnen de school in samenwerking met de omgeving.
 

Strategisch speerpunt 3: ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen school en ouders een verschil maakt wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren. Leerlingen zijn meer gemotiveerd, en hun welbevinden en leerprestaties nemen toe wanneer ouders betrokken zijn. Deze betrokkenheid gaat over een daadwerkelijke samenwerking, niet over de vrijwillige activiteiten die u als ouder op school kunt doen.
Deze drie strategische speerpunten staan uitgewerkt in ons schoolplan. Hierin vertellen we u hoe u deze punten op de Kameleon terug te vinden zijn zien op kindniveau, op leerkrachtniveau en op ouderniveau. Via de link komt u bij het gehele plan

 

Wetenschap en Techniek

Waar het ontwikkelen van eigen talenten en 21ste eeuwse vaardigheden in samenkomen is onder anderen in IPC. In het werken in verschillende thema’s geven we ook wetenschap- en te
techniekonderwijs een plek geeft. In het afgelopen schooljaar heeft het ontwerpend leren van leerlingen hun weg verder gevonden naar de IPC units. De leerlingen hebben eigen ontwerpen bedacht, getest en verbeterd. Onderstaand een video, gemaakt door 2 van onze leerlingen, met daarin ‘het maakproject’. Hierin krijgen de leerlingen een opdracht zoals ‘ontwerp een voertuig dat zich kan bewegen door lucht, land en water’ of ‘Ontwerp een kledingstuk dat gedurende alle seizoenen en met alle weertypen gedragen kan worden’.

Maakproject film
In het komende schooljaar zal de Kameleon ook het onderzoekend leren in haar onderwijs gaan verankeren.