Stichting Wereldkidz


WereldKidz Kameleon maakt deel uit van Wereldkidz.
Wereldkidz verzorgt vanaf 1 januari 2005 op vierentwintig scholen (42 locaties) onderwijs. Tweeëntwintig van deze scholen richten zich op het verzorgen van primair onderwijs. Daarnaast kent de stichting de school Praktijkonderwijs Zeist (voortgezet onderwijs) en één school die zich richt op het verzorgen van Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), namelijk de Van Lieflandschool te Zeist. Het verzorgingsgebied van alle activiteiten van de stichting strekt zich uit van Veenendaal tot Maarssen.

Voorzitter van het college van bestuur, de heer Wubbo J. Wever heeft de dagelijkse leiding. Wereldkidz wil het beste onderwijs bieden in de regio Midden Nederland.

Ons motto: ‘We verleggen elke dag onze horizon’
Met dit motto streven we naar een continue ontwikkeling van competenties van leerlingen en leraren en werken we bewust aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Ons handelen toetsen we aan onze kernwaarden communicatie, synergie, teamgeest, daadkracht, lef en inspiratie. Wij zien het als onze missie om ons onderwijs voor elk kind bereikbaar en beschikbaar te houden. Bovendien hechten we eraan dat elke school en elke leerkracht een pedagogisch partnerschap aangaat met de ouders van de kinderen die de school bezoeken.

Het jaarverslag 2013: jaarverslag

WereldKidz Bedrijfsbureau
postadres: Postbus 344
3700 AH Zeist
telefoon: (030) 6969100
fax: (030) 27 62 072
e-mail: wereldkidz@wereldkidz.nl

U kunt alles vinden over Stichting Onderwijs Rijn & Heuvelland op http://wereldkidz.nl/