Hoofdluis

hoofdluis

Op plaatsen waar veel mensen samen komen kan hoofdluis makkelijk van de ene naar de ander overgebracht worden. De school is zo’n plaats. Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is een ouderwerkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Dit zal ongeveer zes keer per jaar gebeuren na elke schoolvakantie. Daarnaast kan de werkgroep worden ingeschakeld in periodes waarin de hoofdluis actiever is. Op de Kameleon is Manon van Aronsbergen coördinator van de luizen-ouders.